Czemu służy badanie EEG


EEG ułatwia rozpoznawanie schorzeń czynnościowych i organicznych mózgu oraz pozwala umiejscowić toczący się proces chorobowy w określonej okolicy mózgu.

Czemu służy badanie EEG

Badanie ułatwia rozpoznawanie schorzeń czynnościowych i organicznych mózgu oraz pozwala umiejscowić toczący się proces chorobowy w określonej okolicy mózgu.

Szczególne istotne znaczenie ma badanie EEG u pacjentów z napadami padaczkowymi, w toczącym się procesie zapalnym mózgu, po urazie w okolicach czaszki oraz podczas trwania śpiączki. Jednocześnie jest badaniem pomocniczym w ocenie stanu pacjentów z guzami mózgu i uszkodzeniem mózgu po udarach mózgowych.

W niektórych wypadkach metoda ta stosowana jest do monitorowania pracy mózgu w trakcie wykonywania operacji na tętnicy szyjnej lub sercu, a także dla oceny zaburzeń snu.

Wskazania chorobowe do wykonania badania EEG głowy:


  • - rozpoznawanie czynnościowych i organicznych schorzeń mózgu
  • - napady padaczkowe
  • - urazy czaszkowo-mózgowe
  • - niedorozwój umysłowy
  • - monitorowanie pracy mózgu podczas operacji tętnicy szyjnej lub serca
  • - śpiączki
  • - zaburzenia snu

Badanie jest wykonywane wyłącznie na zlecenie lekarza. Osobę wykonującą badanie należy wcześniej poinformować o rodzaju i ilości leków przyjmowanych aktualnie. W czasie wykonywania badania należy przekazywać sygnały świadczące o bólach głowy, zawrotach lub senności.

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących zachowania się po badaniu. Badanie EEG może być wykonywane wielokrotnie w zależności od potrzeb. Brak jest sygnałów o możliwości powikłań i można je wykonywać u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet w ciąży.