eeg badanie eeg
EEG

Elektroencefalografia (EEG) − nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis - elektroencefalogram

   
 
Badanie elektroencefalografem

EEG jest metodą umożliwiającą badanie prądów czynnościowych mózgu. Zapis badania czyli elektroencefalogram składa się z różnych elementów graficznych, które odpowiadają pewnym zjawiskom bioelektrycznym mózgu. Zasadniczą częścią składową EEG jest fala, a jego interpretacja jest oparta na analizie częstotliwości, amplitudy, kształtu i rozmieszczenia fal. EEG wykonuje się zawsze w spoczynku, z zamkniętymi oczami oraz po zastosowaniu metod prowokacyjnych np. hiperwentylacji (głębokie dechy), fotostymulacji (otwieranie oczu), rzadziej snu fizjologicznego oraz różnych środków farmakologicznych. Prawidłowy elektroencefalogram człowieka dorosłego stanie czuwania i spokoju wykazuje charakterystyczny rytm podstawowy. W większości chorób układu nerwowego oraz w niektórych chorobach narządów wewnętrznych występują różne zmiany w zapisie EEG.

Elektromiografia – EMG, istota tego badania polega na rejestracji prądów czynnościowych mięśni w spoczynku i przy wysiłku oraz na oznaczeniu szybkości przewodzenia elektrycznego w nerwach obwodowych. Elektromiografia ułatwia rozpoznanie i różnicowanie chorób zarówno mięśni, jak i obwodowego układu nerwowego, a także rdzenia kręgowego.

Reoencefalografia – to badanie krążenia krwi w mózgu. Stosowane jest głównie w diagnostyce ostrych i przewlekłych chorób naczyniowych.

Fale beta (β) mają częstotliwość od 13 do około 30 Hz, mają amplitudę poniżej 30 µV. Obrazują one zaangażowanie kory mózgowej w aktywność poznawczą. Fale beta o małej amplitudzie występują podczas koncentracji uwagi. Dodatkowo, mogą być wywołane przez różne patologie oraz substancje chemiczne takie jak benzodiazepiny.
Fale delta (δ) mają częstotliwość do 4 Hz. Obserwowane są głównie w 3. i 4. stadium snu (stadium NREM).
Fale theta (θ) mają częstotliwość od 4 do 8 Hz.
Fale alfa (α) mają częstotliwość od 8 do 13 Hz.
 
 

MENU