Badanie elektroencefalografem


EEG jest metodą umożliwiającą badanie prądów czynnościowych mózgu. Zapis badania czyli elektroencefalogram składa się z różnych elementów graficznych, które odpowiadają pewnym zjawiskom bioelektrycznym mózgu.

Badanie elektroencefalografem

EEG jest metodą umożliwiającą badanie prądów czynnościowych mózgu. Zapis badania czyli elektroencefalogram składa się z różnych elementów graficznych, które odpowiadają pewnym zjawiskom bioelektrycznym mózgu. Zasadniczą częścią składową EEG jest fala, a jego interpretacja jest oparta na analizie częstotliwości, amplitudy, kształtu i rozmieszczenia fal.

EEG wykonuje się zawsze w spoczynku, z zamkniętymi oczami oraz po zastosowaniu metod prowokacyjnych np. hiperwentylacji (głębokie dechy), fotostymulacji (otwieranie oczu), rzadziej snu fizjologicznego oraz różnych środków farmakologicznych.

Prawidłowy elektroencefalogram człowieka dorosłego stanie czuwania i spokoju wykazuje charakterystyczny rytm podstawowy. W większości chorób układu nerwowego oraz w niektórych chorobach narządów wewnętrznych występują różne zmiany w zapisie EEG.


Elektromiografia – EMG, istota tego badania polega na rejestracji prądów czynnościowych mięśni w spoczynku i przy wysiłku oraz na oznaczeniu szybkości przewodzenia elektrycznego w nerwach obwodowych. Elektromiografia ułatwia rozpoznanie i różnicowanie chorób zarówno mięśni, jak i obwodowego układu nerwowego, a także rdzenia kręgowego.


Reoencefalografia – to badanie krążenia krwi w mózgu. Stosowane jest głównie w diagnostyce ostrych i przewlekłych chorób naczyniowych.