eeg badanie eeg
EEG

Elektroencefalografia (EEG) − nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis - elektroencefalogram

   
 
Czemu służy badanie EEG

Badanie ułatwia rozpoznawanie schorzeń czynnościowych i organicznych mózgu oraz pozwala umiejscowić toczący się proces chorobowy w określonej okolicy mózgu. Szczególne istotne znaczenie ma badanie EEG u pacjentów z napadami padaczkowymi, w toczącym się procesie zapalnym mózgu, po urazie w okolicach czaszki oraz podczas trwania śpiączki. Jednocześnie jest badaniem pomocniczym w ocenie stanu pacjentów z guzami mózgu i uszkodzeniem mózgu po udarach mózgowych. W niektórych wypadkach metoda ta stosowana jest do monitorowania pracy mózgu w trakcie wykonywania operacji na tętnicy szyjnej lub sercu, a także dla oceny zaburzeń snu.

Wskazania chorobowe do wykonania badania EEG głowy:

- rozpoznawanie czynnościowych i organicznych schorzeń mózgu
- napady padaczkowe
- urazy czaszkowo-mózgowe
- niedorozwój umysłowy
- monitorowanie pracy mózgu podczas operacji tętnicy szyjnej lub serca
- śpiączki
- zaburzenia snu

Badanie jest wykonywane wyłącznie na zlecenie lekarza. Osobę wykonującą badanie należy wcześniej poinformować o rodzaju i ilości leków przyjmowanych aktualnie. W czasie wykonywania badania należy przekazywać sygnały świadczące o bólach głowy, zawrotach lub senności. Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących zachowania się po badaniu. Badanie może być wykonywane wielokrotnie w zależności od potrzeb. Brak jest sygnałów o możliwości powikłań i można je wykonywać u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet w ciąży.

Fale beta (β) mają częstotliwość od 13 do około 30 Hz, mają amplitudę poniżej 30 µV. Obrazują one zaangażowanie kory mózgowej w aktywność poznawczą. Fale beta o małej amplitudzie występują podczas koncentracji uwagi. Dodatkowo, mogą być wywołane przez różne patologie oraz substancje chemiczne takie jak benzodiazepiny.
Fale delta (δ) mają częstotliwość do 4 Hz. Obserwowane są głównie w 3. i 4. stadium snu (stadium NREM).
Fale theta (θ) mają częstotliwość od 4 do 8 Hz.
Fale alfa (α) mają częstotliwość od 8 do 13 Hz.
 
 

MENU