eeg badanie eeg
EEG

Elektroencefalografia (EEG) − nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis - elektroencefalogram

   
 
Zapis EEG

Czynność bioelektryczną mózgu bada się za pomocą metody zwanej elektroencefalografią. Polega ona na odprowadzeniu z powierzchni głowy potencjałów elektrycznych wytwarzanych przez mózg i analizowaniu ich. U człowieka potencjały elektryczne odbiera się najczęściej za pomocą elektrod przyciskanych lub przyklejanych do skóry głowy. Potencjały te są wysyłane do encefalografu, czyli przyrządu wzmacniającego je i zapisującego ich przebieg w postaci krzywej zwanej encefalogramem (EEG), w której można wyróżnić fale szybkie i wolne o różnej amplitudzie, czyli wysokości mierzonej w mikrowoltach (µV).

U człowieka czuwające występują dwa główne rodzaje fal w zapisie elektroencefalograficznym: fale alfa i beta. Fale alfa (α) rejestrowane są najliczniej w odprowadzeniach z tylnych obszarów głowy (głównie z okolicy potylicznej czaszki), w warunkach odprężenia psychicznego przy zamkniętych oczach, gdy nie jest wykonywana praca umysłowa. Ich częstotliwość wynosi 8-13 Hz, natomiast po otwarciu oczu lub podczas wysiłku umysłowego fale alfa zanikają, a w ich miejsce pojawiają się fale beta (β) o częstotliwości powyżej 13 Hz.

Podczas zasypiania znikają fale alfa, co powoduje, że przy jednoczesnym braku fal beta zapis EEG staje się płaski. W miarę pogłębiania się snu pojawiają się coraz liczniej fale wolne o wysokiej amplitudzie, narastającej i opadającej, nazywane falami gamma i delta. Co pewien czas u śpiącego pojawia się płaski zapis podobny do snu płytkiego.

Fale beta (β) mają częstotliwość od 13 do około 30 Hz, mają amplitudę poniżej 30 µV. Obrazują one zaangażowanie kory mózgowej w aktywność poznawczą. Fale beta o małej amplitudzie występują podczas koncentracji uwagi. Dodatkowo, mogą być wywołane przez różne patologie oraz substancje chemiczne takie jak benzodiazepiny.
Fale delta (δ) mają częstotliwość do 4 Hz. Obserwowane są głównie w 3. i 4. stadium snu (stadium NREM).
Fale theta (θ) mają częstotliwość od 4 do 8 Hz.
Fale alfa (α) mają częstotliwość od 8 do 13 Hz.
 
 

MENU